Image

Uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

W amfiteatrze miejskim w Parku Kulturowym Faktoria Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Pruszcz Gdański Małgorzatą Czarnecką-Szafrańską wręczyli oficjalne potwierdzenie przyznania stypendium tegorocznym stypendystom.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, przyznał w tym roku stypendia 211 uczniom na łączną kwotę 205 000 zł, w tym: 500 zł otrzymują uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych, 1 000 zł otrzymują uczniowie kl. VII-VIII szkół podstawowych, 2 000 zł otrzymują uczniowie szkół ponadpodstawowych i tegoroczni absolwenci.

Stypendia zostały przyznane w trzech głównych kategoriach:

za wyniki w nauce, uczniom:
  • szkół podstawowych kl. IV-VI – dla 60 osób,
  • szkół podstawowych kl. VII-VIII – dla 40 osób,
  • szkół ponadpodstawowych – dla 42 osób;
za osiągnięcia sportowe, uczniom:
  • szkół podstawowych kl. IV-VI – dla 37 osób,
  • szkół podstawowych kl. VII-VIII – dla 21 osób,
  • szkół ponadpodstawowych – dla 3 osób;
za osiągnięcia artystyczne, uczniom:
  • szkół podstawowych kl. IV-VI – dla 7 osób,
  • szkół ponadpodstawowych – dla 1 osoby.
Pełna lista stypendystów dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.pruszcz-gdanski.pl/zarzadzenie/10542/zarzadzenie-nr-152-2021 (Zarządzenie Nr 152/2021 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r.).

Wszystkim uczniom, którzy otrzymali stypendia serdecznie gratulujemy.

Obejrzyj materiał filmowy z tego wydarzenia: