Image

Możesz mieć wpływ na rozwój miasta - głosuj na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego!

Dziś prezentujemy ostatnią grupę projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, które przeszły pozytywną weryfikację i wezmą udział w głosowaniu. Etap głosowania rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek (13 września 2021 roku) i potrwa do 27 września 2021 roku. Poznaj wszystkie projekty i zdecyduj, które zadania zostaną zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku. Miasto Pruszcz Gdański przeznaczyło 600 000 zł na realizację projektów obywatelskich.

Projekt nr 33: Zakup i montaż 5 w pełni zautomatyzowanych defibrylatorów AED stanowiących uzupełnienie istniejącej bazy defibrylatorów, służącej do ratowania życia ludzkiego
Projekt obejmuje zakup i montaż 5 w pełni zautomatyzowanych defibrylatorów AED wraz z kluczem pediatrycznym, kapsułą z modułem zarządzania GSM, zestawem ratowniczym. Nowo zakupione i zamontowane AED zostaną włączone do istniejącego zarządzania on-line. Defibrylatory zostaną zamontowane na budynkach w miejscach ogólnodostępnych lub na słupach służących do montażu kapsuł. W 2020 roku na terenie miasta zostało zamontowanych 5 defibrylatorów AED ­ inwestycja ta została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Defibrylatory zostały zamontowane w części wschodniej i centralnej miasta. Zasadne jest zwiększenie ilości urządzeń niezbędnych do ratowania życia ludzkiego na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego. Lokalizacja projektu: budynek lub teren przed Żłobkiem Miejskim przy ul. Romera 1, budynek oddziału przedszkolnego SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3, budynek lub teren przed MOPS przy ul. Niepodległości 9, budynek lub teren przed Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną przy ul. Wojska Polskiego 34, budynek lub teren przed SP nr 3 przy ul. Matejki 1. Szacunkowy koszt zadania to 100 000 zł.

Projekt nr 34: „Złap deszcz!”- wyposażenie placówek użyteczności publicznej w zbiorniki naziemne na deszczówkę
Zadanie polega na zakupie naziemnych zbiorników na wodę deszczową o pojemności od 150 do 360 l z tworzywa sztucznego wraz z wyposażeniem (kranik, podstawka, konewka, zbieracz wody deszczowej, wężyki, złączki do rur spustowych) i instalacji ich przy budynkach. Zbieranie deszczówki w budynkach użyteczności publicznej, będących własnością miasta Pruszcz Gdański, takich jak: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe czy instytucje kultury, może być wykorzystane do podlewania roślin wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Działanie to będzie stanowić znakomitą okazję do edukowania o konieczności i zaletach retencjonowania wody zarówno najmłodszych, jak i starszych mieszkańców miasta. Lokalizacja projektu: ZSO nr 1  przy ul. Niemcewicza 1, SP nr 2 z oddziałem przedszkolnym przy ul. Tysiąclecia 3, SP nr 2 z oddziałem przedszkolnym przy ul. Tysiąclecia 5, SP nr 3 wraz z budynkiem basenu przy ul. Matejki 1, SP nr 4 wraz z budynkiem basenu przy ul. Kasprowicza 16, Żłobek Miejski przy ul. Romera 1, Żłobek Miejski przy ul. Żwirki i Wigury 8, Przedszkole i Żłobek Miejski przy ul. Niepodległości 10, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 34, Centrum Kultury i Sportu przy ul. Chopina 34, budynek użyteczności publicznej przy ul. Krótkiej 6, budynek użyteczności publicznej przy ul. Krótkiej 8, budynek Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20, MOPS przy ul. Niepodległości 9, Zakład Nieruchomości Komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej 71A, budynki Faktorii przy ul. Zastawnej. Szacunkowy koszt zadania to 40 000 zł.

Projekt nr 35: Utworzenie naturalnych skupisk leśnych na obrzeżach Pruszcza Gdańskiego wraz z rewitalizacją lasu na Osiedlu Komarowo
Projekt dotyczy posadzenia drzew gatunków rodzimych, tj. klony, lipy, dęby, buki, graby, brzozy na terenie działek nr 1/45 obr. 5, 28/22 obr. 5 wraz z ogrodzeniem terenu siatką leśną. Ponadto w ramach projektu usunięte zostaną zamierające drzewa i posadzone nowe gatunki drzew liściastych i iglastych na osiedlu Komarowo. W związku z rozwojem miasta powstają nowe osiedla, w tym zabudowa wielorodzinna, a kurczą się tereny zielone, z których do tej pory korzystały sarny, zające i ptaki. Dodatkowo miasto potrzebuje korytarzy ekologicznych. Posadzenie nowych drzew na obrzeżach miasta oraz wymiana zamierającego drzewostanu na osiedlu Komarowo poprawi jakość powietrza, stworzy schronienie dla zwierząt i ptaków. Lokalizacja projektu to ul. Skalskiego oraz ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim. Szacunkowy koszt zadania to 150 000 zł.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Budżetu Obywatelskiego w Pruszczu Gdańskim na stronie bo.pruszcz-gdanski.pl. Weź udział w głosowaniu i zdecyduj o przyszłości naszego miasta!