Image

Zapobieganie, łagodzenie, adaptacja do zmian klimatu - czym jest klimat?

W związku z wydarzeniem z zakresu edukacji ekologicznej, Festynem Klimatycznym, zaplanowanym na 11 września 2021 r. w Parku Miejskim w Pruszczu Gdańskim przygotowaliśmy kilka informacji poruszających tematykę klimatu. Przez kolejne dni będziemy je publikować, aby przybliżyć problem dzisiejszych czasów – postępujące zmiany klimatu.

Część 1:  Zapobieganie, łagodzenie, adaptacja do zmian klimatu – Klimat. Informacje ogólne

KLIMAT naukowo definiowany jako wolnozmienne cechy oddziaływań w systemie klimatycznym, obejmującym atmosferę, hydrosferę i powierzchnie lądów. Ustalany jest na podstawie wieloletnich obserwacji różnorodnych składników, najczęściej pomiarów temperatury, opadów atmosferycznych i wiatru uśrednianych w skali miesiąca lub dłuższego okresu. [źródło: Wikipedia]
Gdybyśmy natomiast mieli potocznie określić, czym jest klimat, pewnie większość z nas porównałaby klimat do pogody, czyli do odczuwalnej temperatury, widocznych opadów deszczu czy promieni słonecznych.
Czym różni się klimat od pogody? Pogoda to zjawisko atmosferyczne, które możemy zaobserwować w danej chwili. Szybko się zmienia i zależna jest od czynników, które mogą zmienić się w każdym momencie. Tymczasem klimat to stan parametrów pogody uśredniony po kilkudziesięciu latach i dokładnych obserwacjach meteorologicznych uwzględniających średnie temperatury i opady w długim okresie dla danego regionu. A zatem klimat określa dokładniej stan pogody mierzony przez lata.
Klimat na naszej planecie jest znacznie zróżnicowany. Ziemia dzieli się na obszary zwane strefami klimatycznymi. Główne strefy klimatyczne Ziemi to:
  • Równikowa – obejmuje część obszarów kuli ziemskiej położonych między 20 stopni S oraz 20 stopni N. Średnia temperatura wszystkich miesięcy przekracza 20 stopni C.
  • Zwrotnikowa (tropikalna) – cechą charakterystyczną są duże amplitudy dobowe temperatur.
    Średnie roczne temperatury w tej strefie przekraczają 20 stopni C. W najcieplejszych miesiącach
    często przekraczają 30-35C.
  • Podzwrotnikowa – to obszar ziemi pomiędzy 40-50 a 30-40 stopniem szerokości geograficznej północnej.
  • Umiarkowana – to obszary na obu półkulach położone między zwrotnikami a kołami podbiegunowymi.
  • Okołobiegunowa – wyróżnia się średnimi temperaturami w najcieplejszym miesiącu poniżej 10 °C. Najczęstszym opadem jest tam śnieg. Strefa dzieli się na klimat subpolarny i klimat polarny.

Nasz kraj, jak i miasto leżą w klimacie umiarkowanym, ciepłym, przejściowym. Klimat ten cechuje się tym, że pory roku są w tej strefie łatwo rozpoznawalne i wyznaczane przez przebieg temperatury (ciepła, wilgotna wiosna, ciepłe, zazwyczaj suche lato, chłodna, wilgotna jesień i zima, często z opadami śniegu).