Image

Termin składania wniosków o stypendia Burmistrza przedłużony. Jest też nowe kryterium!

Stypendium dla najlepszych uczniów przyznawane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego budzi ogromne zainteresowanie. Z roku na rok rośnie także liczba stypendystów, w roku 2020 było ich ponad 300.

Kwota udzielonego stypendium jest przyznawana raz w roku i jej wysokość jest uzależniona od etapu edukacji na jakim znajduje się uczeń. Uczniowie szkół podstawowych klas od IV do VI mogą liczyć na 500 zł, klas od VII do VIII na 1 000 zł, pozostali uczniowie za swoje wysokie wyniki otrzymają 2 000 zł.

Tradycyjnie wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są do 30 czerwca danego roku. Jednak w związku ze stanem epidemii, ogłoszonym z powodu COVID-19 wprowadzono zmiany w regulaminie przyznawania stypendium. Wynika z nich, że wyjątkowo w 2021 r. do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce uprawniony został także uczeń, który w roku szkolnym 2020/2021 uzyskał wysoką średnią ocen, ale nie legitymuje się dodatkowymi osiągnięciami. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego przyzna stypendia w odniesieniu do tego kryterium  maksymalnie dla 10-ciu uczniów z najwyższą średnią ocen, na poziomie każdej z klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz na poziomie każdej z klas szkoły ponadpodstawowej.

Ponadto w związku z wprowadzeniem dodatkowego kryterium do uzyskania stypendium, wyjątkowo w 2021 r. wydłużono termin składania wniosków do 31.07.2021 r.

Przydatne pliki i linki:
Link do procedury wraz z wnioskami w Biuletynie Informacji Publicznej
Link do uchwały nr XIX/255/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański wraz z regulaminem
Link do chwały nr XXIX/350/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański wprowadzającej zmiany w roku 2021 z uwagi na czas epidemii