Image

Rada Seniorów Miasta Pruszcz Gdański

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 148/2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański na okres II kadencji w latach 2020 – 2024, został ustalony skład Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański II kadencji w osobach:
 1. Elżbieta Białonoga           
 2. Maria Kaszubska – Niedźwiedzka 
 3. Melania Kujałowicz
 4. Janusz Kulik
 5. Franciszek Maliszewski
 6. Mirosława Polanowska
 7. Zenon Skąpski
 8. Krystyna Szulc
 9. Elżbieta Urbanowicz

W dniu 21 września 2020 r. odbyła się I zwyczajna sesja, inaugurująca II kadencję Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański, podczas której członkom zostały wręczone zaświadczenia o ich wyborze. Rada ukonstytuowała się, a jej Przewodniczącą została Pani Mirosława Polanowska, Zastępcą Pani Krystyna Szulc.

Do zadań Rady Seniorów m.in. należy:
 • współpraca z Radą Miasta Pruszcz Gdański oraz Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego w zakresie istotnych oczekiwań i potrzeb osób starszych,
 • przestawianie propozycji zadań polityki senioralnej,
 • propagowanie wśród osób starszych oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej,
 • tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym,
 • pobudzanie środowisk senioralnych do realizacji wspólnych inicjatyw lokalnych,
 • rozpoznanie i monitorowanie potrzeb seniorów.

UWAGA
Z powodu pandemii COVD-19, członkowie Rady Seniorów będą przyjmowali wnioski mieszkańców drogą elektroniczną, za pośrednictwem Biura Rady Miasta: radamiasta@pruszcz-gdański.pl lub telefonicznie: +48 58 775 99 21 lub +48 58 775 99 43.