Image

Trwa akcja informacyjna dot. uchwały antysmogowej w Pruszczu Gdańskim

Informujemy, że na terenie miasta Pruszcz Gdański prowadzone są działania informacyjne dotyczące likwidacji pieców węglowych bezklasowych oraz pieców klasy 1 i 2, czyli tzw. "kopciuchów". Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej uchwalonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego* piece te należy zlikwidować do 1 września 2024 r. Jeśli w nieruchomości jest dostęp do sieci C.O. lub gazowej należy podłączyć do niej swoją nieruchomość. Można też wykorzystać OZE, instalację na paliwo gazowe, lekki olej opałowy, czy energię elektryczną.


W ramach akcji informacyjnej, prowadzonej we współpracy ze Strażą Miejską, od 14 maja 2024 roku dostarczane są pisma od Burmistrza Pruszcza Gdańskiego bezpośrednio do domów mieszkańców. Akcja ta dotyczy nieruchomości, w których zgodnie ze zgłoszeniem użytkowane są piece na paliwo stałe poniżej klasy 3. Pisma przypominają o obowiązku wymiany tych pieców do 1 września 2024 roku oraz informują o możliwości skorzystania z dofinansowania. Strażnicy miejscy roznoszą jedynie pisma i nie udzielają szczegółowych informacji. Prosimy o zapoznanie się z przekazanym dokumentem oraz o bezpośredni kontakt z pracownikami punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego Programu Czyste Powietrze. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć również w niniejszym artykule.

W ramach wsparcia przy likwidacji pieców węglowych bezklasowych oraz pieców klasy 1 i 2 mieszkańcy miasta Pruszcz Gdański mogą skorzystać z pomocy finansowej udzielanej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański na zakup i montaż nowego źródła ciepła oraz dofinansowania udzielanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Gmina Miejska Pruszcz Gdański prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu Czyste Powietrze, w którym można uzyskać więcej informacji temat możliwych form wsparcia finansowego oraz obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Punkt zlokalizowany jest w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. Czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu. Zachęcamy do wcześniejszego umówienia się na indywidualne konsultacje. Doradcy udzielą informacji o obowiązujących programach, a także pomogą złożyć wniosek o dofinansowanie.

Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Krótka 4, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 31

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 7:30-15:30

Zapoznaj się z ulotką informacyjną dotyczącą wymiany pieców w mieście Pruszcz Gdański.

Zgodnie z art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96 (uchwały antysmogowe), podlega karze grzywny (od 20 zł do 5 000 zł).

Jeśli nie jesteś już posiadaczem pieca węglowego, uaktualnij deklarację w Centralnej Bazie Emisyjności Energetycznej!

Pamiętajmy, że smog powoduje liczne choroby, w tym choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu krążenia, przewlekle choroby układu oddechowego, nowotwory, a nawet zwiększenie umieralności noworodków, niską masę urodzeniową, upośledzenie płodności. Tym samym zaprzestanie eksploatacji niskosprawnych kotłów na paliwa stałe jest ważne dla naszego życia i zdrowia.

Terminy wynikające z uchwał antysmogowej

  • Od 1 września 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klasy 3 lub nieposiadających tabliczki znamionowej.
  • Od 1 września 2026 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.
  • Od 1 lipca 2035 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel i drewno klasy 5.
  • Do 31 sierpnia 2024 konieczność wymiany kominków i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu.

*Uchwała nr 309/XXIV/20 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa dla miast”).