x
Image

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel w dniu 13.05.2021 r. podpisał umowę na rozbudowę cmentarza komunalnego znajdującego się przy ul. Cichej. Zgodnie z planem zadanie powinno zostać zrealizowane do października 2021 r. Wykonawcą będzie firma Tym-Bud Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski z Pruszcza Gdańskiego. Dzięki realizacji tej inwestycji cmentarz komunalny powiększy się o 2906 grobów.

Teren, na którym realizowane będą prace, miasto przejęło aktem notarialnym podpisanym z władzami Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański w dniu 28.05.2019 r. Na mocy aktu działka o powierzchni 1,61 ha trafiła nieodpłatnie w zarząd Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na powiększenie obecnego cmentarza komunalnego. Warto przy tym wspomnieć, że grunt pod budowę istniejącej dziś nekropoli został przejęty przez miasto w 1996 r., natomiast ustalenia planistyczne i prace budowalne miały swój finał 01.09.2000 r.

Od powstania obecnej nekropoli minęło 21 lat, dziś nadszedł czas na jej powiększenie. Teren, który zostanie na ten cel zagospodarowany jest duży i dogodnie położony. Jesienią tego roku zostanie oddany do użytku – mówi Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

Wykonawca inwestycji został wyłoniony spośród 6 innych oferentów, w ramach procedury przetargowej trwającej od 30.03.2021 r. do 06.05.2021 r. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 1 477 556,41 zł. W ramach zadania cały teren przeznaczony na rozbudowę cmentarza zostanie wyposażony w sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji deszczowej. Obszar ten zyska odpowiednie oświetlenie i nowe ławki. Wyznaczone i utwardzone zostaną także aleje dzielące przestrzeń cmentarza, wzdłuż których posadzona będzie zieleń.