Image

Każdy głos ma znaczenie! Weź udział w wyborach samorządowych

W niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. będzie miało miejsce ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności - wybory samorządowe, które odbywają się co pięć lat.

W tych wyborach będziemy wybierać:
  • burmistrza naszego miasta,
  • radnych do rady miasta,
  • radnych do rady powiatu,
  • radnych do sejmiku województwa.
Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Weź udział w wyborach, każdy głos ma znaczenie!

Kto może głosować?

Udział w głosowaniu może wziąć osoba, która:
  • posiada obywatelstwo polskie,
  • w dniu wyborów ma ukończone 18 lat,
  • ma prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) - sąd ani Trybunał Stanu nie orzekły, że pozbawiają ją praw wyborczych, nie ubezwłasnowolniono jej.
Uwaga! W przypadku stałego zameldowania wyborcy zostają automatycznie ujęci w rejestrze wyborczym i przypisani do właściwego stałego obwodu głosowania w tej miejscowości. Aby zagłosować w miejscu, w którym faktycznie mieszkasz, a nie pokrywa się z meldunkiem, musisz złożyć wniosek o zmianę stałego obwodu głosowania.
Szczegóły można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/cyfryzacja/wybory-samorzadowe-glosuj-tam-gdzie-mieszkasz.

Gdzie jest mój lokal wyborczy?

Granice obwodów (z podziałem na ulice z terenu miasta Pruszcz Gdański) i adresy obwodowych komisji wyborczych można znaleźć:

Do którego okręgu wyborczego należę?

Informacje dotyczące okręgów wyborczych i liczby wybieranych radnych można znaleźć w obwieszczeniach:

Gdzie znajdę listy kandydatów na radnych oraz na stanowisko burmistrza?

Informacje dotyczące wyborów samorządowych można znaleźć również na stronach: Będę one systematycznie uzupełniane o kolejne komunikaty.