Image

Rekrutacja do publicznych przedszkoli w Pruszczu Gdańskim na rok szkolny 2024/2025

1 marca 2024 r. w mieście Pruszcz Gdański rusza nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W rekrutacji mogą wziąć udział zamieszkałe w Pruszczu Gdańskim dzieci urodzone w latach 2018-2021 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Wnioski będzie można składać do 15 marca 2024 r. do godziny 15:00. Całe postępowanie rekrutacyjne zakończy się 30 kwietnia 2024 r. (w tym dniu komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych).

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzone będzie z wykorzystaniem Elektronicznego systemu www.pruszczgdanski.formico.pl do następujących placówek:
  1. Oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim, zorganizowanych w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30 oraz przy ul. Żwirki i Wigury 8, (Uwaga! Dokumenty rekrutacyjne dzieci 6-letnich składa się w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30, tel. +48 58 682 33 54, a dzieci 3-5 letnich w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8, tel. +48 882 180 747).
  2. Oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim, zorganizowanych w budynku przy ul. Tysiąclecia 3 oraz ul. Tysiąclecia 5 (Uwaga! Dokumenty rekrutacyjne składa się w budynku przy ul. Tysiąclecia 5, tel. +48 58 682 35 14).
  3. Oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1, tel. +48 58 682 29 53.
  4. Oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, zorganizowanych w budynku przy ul. Jana Kasprowicza 16 oraz ul. Jana Kochanowskiego 8, (Uwaga! Dokumenty rekrutacyjne składa się w budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 8, tel. +48 58 682 35 75).
  5. Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 10, tel. +48 58 682 35 38.
  6. Przedszkola Publicznego „Nad Rzeczką” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Podkomorzego 20, tel. +48 506 771 071.
  7. Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojciecha Kossaka 15, tel. +48 797 743 500 lub +48 797 743 927.
  8. Przedszkola Publicznego „Czwóreczka” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 25, tel. +48 500 045 588.
  9. Publicznego Przedszkola „Muszelka” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 49, tel. +48 533 579 348.
Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy i kryteria, dostępne są w BIP: www.bip.pruszcz-gdanski.pl

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Dyrektorem placówki, do której składany jest wniosek bądź z zespołem Referatu Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, tel. +48 58 775 99 72, +48 58 775 99 70.