Image

Budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim - zawarto umowę

W dniu 23.01.2024 r. została zawarta umowa na robotę budowlaną pn.: "Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim."

To najważniejsza miejska inwestycja drogowa od 2011 roku, czyli czasu oddania do użytku naszej miejskiej obwodnicy. Według zapisów umowy, nowa droga powstanie w 2,5 roku, choć mam nadzieję, że uda się ten czas skrócić o mniej więcej kwartał. Całkowity koszt budowy to 56 milionów złotych. mówi Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego - Zależy nam, aby realizacja inwestycji była jak najmniej uciążliwa pod względem komunikacyjnym, dlatego w pierwszej kolejności prace prowadzone będą w polach, pomiędzy Osiedlem Bursztynowym a Drogą Krajową nr 91. Warto na koniec wspomnieć, że wykonawca – firma Strabag budowała przed kilkunastoma laty wspomnianą wcześniej obwodnicę naszego miasta.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na budowie drogi gminnej ulicy Strzeleckiego wraz z rozbudową i przebudową drogi krajowej nr 91, infrastrukturą towarzyszącą w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i kanału technologicznego oraz przebudową sieci kolidujących w Pruszczu Gdańskim.

To długo wyczekiwana droga, które będzie przedłużeniem już istniejącej ulicy Strzeleckiego i połączy Osiedle Bursztynowe z ulicą Grunwaldzką w stronę Gdańska.

W ramach inwestycji powstaną między innymi:
  • Trzy mosty nad Kanałem Raduni,
  • Jeden wiadukt nad drogą krajową nr 91,
  • Trzy przepusty pieszo-rowerowe pod drogą,
  • Jeden przepust dla Potoku Rotmanka.
Długość budowanej ulicy Strzeleckiego to około 1000 metrów. Długość przebudowy drogi krajowej nr 91: ok. 600 m. Wybudowane zostanie także jedno skrzyżowanie typu rondo z dwoma wylotami w stronę przyszłych nowych dróg, oraz chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe.

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.
Cena oferty: 55 823 639,57 zł.
Termin wykonania zamówienia: 32 miesiące od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 23.09.2026 r.

Całą dokumentację i szczegóły związane z postępowaniem można znaleźć na platformie OpenNexus.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tego rejonu można znaleźć tutaj.