Image

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (ang. World Autism Awareness Day, WAAD) to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Kataru, którą poparło Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych i emocji. Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat tego zaburzenia. Na całym świecie, także w Polsce, realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

Jedną z nich jest „Polska na Niebiesko” – coroczna kampania społeczna organizowana przez Fundację JiM o zasięgu ogólnopolskim. Akcji towarzyszy kampania medialna i online na  stronie internetowej: www.polskananiebiesko.pl. Co roku Rzecznik Praw Obywatelskich bierze udział w tej akcji i podświetla siedziby swojego Biura oraz Biur Pełnomocników Terenowych na niebiesko.

Tego dnia budynek Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim również zostanie podświetlony. Niebieskiej iluminacji można spodziewać się w piątek, 2 kwietnia między godziną 20:00 a 22:00.

Obchody są okazją do globalnego politycznego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób z autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób z autyzmem.

Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy.