• Home
  • Jubileusze pożycia małżeńskiego
Image

Jubileusze pożycia małżeńskiego

Dnia 16 listopada 2023 r. w sali ślubów mieszczącej się w odnowionym Domu Młynarza świętowaliśmy szczególne jubileusze pięciu par! Siedem par złożyło przysięgę małżeńską 50 lat temu, a dwie aż 55 lat temu!

Siedniu parom został nadany „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Stanowi on nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i jest przekazywany w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jubilatom pogratulował Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Czarnecka-Szafrańska oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Róża Lademann-Błochowiak. 

Serdecznie gratulujemy Państwu:
  • Irenie i Józefowi Złotowskim
  • Danucie i Janowi Laren
  • Gabrieli i Antoniemu Cyrzonom
  • Halinie i Jerzemu Nurzyńskim
  • Marii i Zdzisławowi Przybyszom
  • Janinie i Sławomirowi Karpiczom
  • Eleonorze i Sławomirowi Marcińczykom
Drodzy Jubilaci, gratulujemy tak długiego i zgodnego pożycia małżeńskiego oraz życzymy kolejnych wspólnych jubileuszy!