Image

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
bip.pruszcz-gdanski.pl