• Home
  • Lista aktualności
  • Algorytm monitorowania dynamiki zachowań komunikacyjnych w miejskich obszarach funkcjonalnych w aspekcie innowacji i zagrożeń
Image

Algorytm monitorowania dynamiki zachowań komunikacyjnych w miejskich obszarach funkcjonalnych w aspekcie innowacji i zagrożeń

Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie prowadzi badania dotyczące mobilności ludności w miejskich obszarach funkcjonalnych. Stanowią one element projektu naukowego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w Polsce pod nazwą „Algorytm monitorowania dynamiki zachowań komunikacyjnych w miejskich obszarach funkcjonalnych w aspekcie innowacji i zagrożeń"zagrożeń" (umowa nr UMO 2020 39 /B/HS 4 01521), więcej informacji o projekcie na stronie NCN https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?pr ojekt_id=501263

Udział w badaniu pomoże zespołowi badawczemu w wypełnieniu celu projektu określeniu wpływu innowacji i zagrożeń na zachowania w podróży. Efektem badania będą m.in. rekomendacje dla podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki transportowej w celu poprawy dotychczasowych rozwiązań komunikacyjnych. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy, wypełnienie ankiet zajmie 10 minut. W imieniu prowadzących projekt zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://arcg.is/vuPDy