Image

„Wielkopolska, Kaszuby i Pomorze” – podsumowanie projektu regionalnego

W ramach edukacji regionalnej, Oddziały Przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim, od września 2022 r. do maja 2023 r., realizowały projekt edukacyjny „Wielkopolska, Kaszuby i Pomorze” we współpracy z Przedszkolem nr 163 „Baśniowy Zamek” w Poznaniu. Głównym celem projektu było zdobywanie wiedzy o regionach, umożliwienie dzieciom bliższego spotkania z kulturą, historią, zwyczajami, językiem regionalnym, a także wymiana doświadczeń między nauczycielami z Pruszcza Gdańskiego i Poznania.

Realizując projekt nauczycielki, dzieliły się swoją wiedzą, ciekawymi scenariuszami, przesyłały materiały, obserwowały wspólnie z dziećmi swoje zajęcia i omawiały je na zorganizowanej 7 marca konferencji on-line.
W czasie wizyt studyjnych nauczycielki ze współpracujących placówek mogły bezpośrednio obserwować swoją pracę i wymieniać się doświadczeniami. Pierwsze spotkanie odbyło się w 29 i 30 września 2022 r. w Oddziałach Przedszkolnych SP nr 2 w Pruszczu Gdańskim. Rewizyta miała miejsce się w dniach 27 i 28 kwietnia 2023 r. w „Baśniowym Zamku” w Poznaniu. Spotkania były również okazją do przekazania wykonanych przez dzieci upominków, albumów z gwarą, a także materiałów promujących miasta, w których mieszkają. Nauczycielki miały także możliwość krótkiego spotkania z władzami Poznania, które podobnie jak władze naszego miasta, wspierają realizację ciekawych projektów edukacyjnych. Wizyty były owocne, a zdobyte doświadczenia i wiedzę nauczycielki wykorzystają w swoich placówkach.

Podsumowaniem trwających 9 miesięcy działań projektowych był przyjazd 6-letnich dzieci z poznańskiego „Baśniowego Zamku”, do Pruszcza Gdańskiego i stworzenie dzieciom możliwości bezpośredniego, wzajemnego poznania się.  
W trakcie wspólnych zabaw i zajęć, w dniu 17 maja 2023 r., poznańskie dzieci z grup „Czarodzieje” i „Smoki” integrowały się z 6-latkami z oddziałów przedszkolnych Oa, Ob i Oc SP nr 2 w Pruszczu Gdańskim. Dzieci wspólnie wykonywały kaszubskie instrumenty ludowe - burczybasy, a także uczyły się programowania w trakcie zajęć z robotami – Genibotami.

W dniu 18 maja, o godz. 10:30, w Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim odbył się uroczysty koncert, podsumowujący realizację projektu „Wielkopolska, Kaszuby i Pomorze”. Koncert swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: Ryszard Świlski – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Małgorzata Czarnecka-Szafrańska – Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański, Jerzy Kulka – Zastępca Burmistrza ds. Społecznych oraz Katarzyna Bielińska Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim i  Adrianna Jasiukajć, reprezentująca w Radzie Rodziców Oddziały Przedszkolne. Przedszkolaki z zaprzyjaźnionych placówek wspaniale zaprezentowały regionalne tańce, zabawy, piosenki oraz legendę o „Żabim Kruku”.

Dzieci z poznańskiej placówki przygotowywały wychowawczynie Agata Michalak i Sylwia Jurgońska, a dzieci z Pruszcza Gdańskiego wychowawczynie Anna Śliwińska i Bożena Krzyżanowska. W projekcie pomagali Elżbieta Śliwińska – nauczycielka języka kaszubskiego i Sławek Kochanek – instruktor teatralny. Na scenie królowały muzyka, taniec, stroje ludowe i doskonała zabawa. Koordynatorką projektu w Poznaniu była dyrektor Małgorzata Nawrocka, a w Pruszczu Gdańskim, wicedyrektor Danuta Kowalska.

Na zakończenie koncertu głos zabrała Marzena Kotecka – dyrektor SP nr 2, która podziękowała i pogratulowała przedszkolakom oraz wszystkim zaangażowanym w realizację projektu pracownikom obydwu placówek. Szczególne podziękowania skierowała do Małgorzaty Nawrockiej – dyrektor „Baśniowego Zamku” za zaproszenie do tego projektu oraz owocną współpracę. Dyrektor Małgorzata Nawrocka, dziękując, zaprosiła dzieci razem z nauczycielkami do Poznania, aby dalej wzajemnie się od siebie uczyć.

Na pewno zdobyte przez przedszkolaków doświadczenia i emocje towarzyszące realizacji projektu przyczyniły się do głębszego poznania i zapamiętania elementów kultury i folkloru poznawanych regionów.