VI międzyszkolny konkurs chemiczno-fizyczny – finał

  • Home
  • Wydarzenia
  • VI międzyszkolny konkurs chemiczno-fizyczny – finał
21 kwietnia 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim odbędzie VI Międzyszkolny Konkurs Chemiczno-Fizyczny dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu gdańskiego pod hasłem "Mieczysław Wolfke – pionier fizyki technicznej w Polsce.” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa pomorskiego.

21 kwietnia 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim odbędzie VI Międzyszkolny Konkurs Chemiczno-Fizyczny dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu gdańskiego pod hasłem "Mieczysław Wolfke – pionier fizyki technicznej w Polsce.” dla uczniów klas VII i VII szkół podstawowych z województwa pomorskiego.

Konkurs stwarza uczniom możliwość rozwijania i poszerzania wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych oraz przybliża młodzieży życie i działalność naukową Mieczysława Wolfke.

Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel oraz Starosta Gdański Marian Cichon.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.sp4gda.edupage.org