Powiatowy konkurs plastyczny „Bądźmy eko zaangażowani”

  • Home
  • Wydarzenia
  • Powiatowy konkurs plastyczny „Bądźmy eko zaangażowani”
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Pruszczu Gdańskim oraz Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim zapraszają uczniów klas VI, VII, VIII szkół podstawowych i klas I szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym pt. „Bądźmy eko zaangażowani”.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Pruszczu Gdańskim oraz Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim zapraszają uczniów klas VI, VII, VIII szkół podstawowych i klas I szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym pt. „Bądźmy eko zaangażowani”. Celem konkursu jest rozwój świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, a także zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.

Prace plastyczne w formacie A3, wykonane dowolną techniką (z wyłączeniem technik komputerowych) należy dostarczyć do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Pokoju 6 do dnia 16 listopada 2021 roku. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac, biorąc pod uwagę m.in. zgodność z tematem, walory merytoryczne, artystyczne i estetyczne. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych.

Wszelkich informacji udzielają organizatorzy. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie!

Regulamin konkursu plastycznego