Spotkanie z ekspertem ZUS. Zakładanie profilu PUE, wnioski o świadczenie Dobry Start 300+.

 • Home
 • Wydarzenia
 • Spotkanie z ekspertem ZUS. Zakładanie profilu PUE, wnioski o świadczenie Dobry Start 300+.
Aby pomóc osobom, które do tej pory nie posiadają profilu PUE i nie wiedzą jak złożyć wniosek o 300+ organizowane jest spotkanie z ekspertem ZUS. Podczas spotkania pracownik ZUS pomoże założyć profil PUE i pokaże w jaki sposób należy złożyć wniosek.

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi rządowy program "Dobry Start" realizowany jest od 1 lipca 2021 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wcześniej zadanie to realizowały Ośrodki Pomocy Społecznej. Główną zmianą w programie jest to, że beneficjenci 300+ mogą składać wniosek o świadczenie wyłącznie w formie elektronicznej (za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną).

Aby pomóc osobom, które do tej pory nie posiadają profilu PUE i nie wiedzą jak złożyć wniosek o 300+ organizowane jest spotkanie z ekspertem ZUS. Podczas spotkania pracownik ZUS pomoże założyć profil PUE i pokaże w jaki sposób należy złożyć wniosek. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa.

Profil PUE ZUS można założyć również samodzielnie. Jak to zrobić: dzwoniąc na nr 22 560 16 00 lub wchodząc na stronę www.zus.pl.


Kogo dotyczy wsparcie i jakie wsparcie można otrzymać

Raz w roku można otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli osoba wnioskująca jest rodzicem lub opiekunem ucznia:

 • w wieku do 20 lat,
 • w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością).

Pieniądze przekazywane są na rachunek bankowy, który wskazany został we wniosku. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.


Kto może złożyć wniosek o świadczenie w ramach programu Dobry Start

 • rodzic,

 • jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,

 • jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek,

 • gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, to ustalimy, kto sprawuje opiekę na dzieckiem,

 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

 • opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,

 • osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich.


Świadczenie Dobry Start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tych przypadkach wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć:

 • rodzina zastępcza,

 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.


Co zrobić, aby otrzymać wsparcie:

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć elektronicznie wniosek. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.


We wniosku – oprócz innych danych – należy podać:

 • numer rachunku bankowego, na który chcesz dostać wypłatę świadczenia,

 • adres mailowy i numer telefonu, czyli dane które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do założenia Twojego profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.


Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start