Wykład "Kościoły gotyckie w powiecie gdańskim"

W ramach trwającego od marca cyklu wykładów i wędrówek „Wydział Architektury PG w Domu Wiedemanna” serdecznie zapraszamy na kolejne wyjątkowe wydarzenie - wykład „Kościoły gotyckie w powiecie gdańskim”.

W ramach trwającego od marca cyklu wykładów i wędrówek „Wydział Architektury PG w Domu Wiedemanna” serdecznie zapraszamy na kolejne wyjątkowe wydarzenie - wykład „Kościoły gotyckie w powiecie gdańskim”. Poprowadzi go dr Piotr Samól – architekt i historyk, badacz zagadnień związanych z historią architektury i urbanistyki Gdańska i regionu nadbałtyckiego. Autor wielu cennych publikacji naukowych i popularno-naukowych, członek Pomorskiej Izby Architektów RP, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków o/ Gdańsk. Prowadzi badania architektoniczne w obiektach zabytkowych Pomorza, ziemi chełmińskiej i Warmii.

Wykład odbędzie się 20 czerwca 2024 r. o 18:00.