Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Mali Detektywi”

  • Home
  • Wydarzenia
  • Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Mali Detektywi”
5 czerwca 2024 r. w Katolickiej Niepublicznej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim odbędzie się Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas I-III edukacji wczesnoszkolnej pt. „Mali Detektywi”.

Cele konkursu:

  1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.
  2. Zachęcanie do czytania utworów spoza kanonu lektur.
  3. Mobilizowanie do zdobywania wiedzy poprzez czytanie literatury dla dzieci.
  4. Wyrabianie nawyku sięgania po książkę jako jednego ze sposobów spędzania wolnego czasu.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – III edukacji wczesnoszkolnej. Szkoły mogą dokonać zgłoszenia 1 uczestnika na każdym poziomie wiekowym.

Konkurs będzie składał się z następujących elementów:

  1. Pisemna odpowiedź na stawiane pytania dotyczące treści umieszczonych w wykazie lektur wg klucza przygotowanego przez Organizatora.
  2. Prezentacja ustna jednej z głównych postaci lektury – kryteria oceniania: słownictwo, przebranie, rekwizyty.

Wykaz lektur konkursowych:

Klasa I: Jørn Lier Horst, Hans Jørgen Sandnes "Operacja Tajemnica zamku"
Klasa II: Renata Piątkowska "Biuro detektywistyczne. Dziurka od klucza. Główka pracuje!"
Klasa III: Marta Guzowska "Detektywi z Tajemniczej 5 – Kontra duchy. Zagadka nawiedzonej kamienicy"