Międzyprzedszkolny konkurs "Pruszcz Gdański – Tu tworzę swoją historię"

 • Home
 • Wydarzenia
 • Międzyprzedszkolny konkurs "Pruszcz Gdański – Tu tworzę swoją historię"
22 kwietnia 2024 r. rozpoczął się etap zgłoszeń do Międzyprzedszkolnego Konkursu "Pruszcz Gdański – Tu tworzę swoją historię". Jest to konkurs plastyczny, którego tegoroczna edycja ma tytuł "Pruszcz Gdański na pocztówce".
 


Oddziały Przedszkolne SP 1 przy ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim zapraszają grupy przedszkolne dzieci w wieku 5-6 lat do wzięcia udziału w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym "Pruszcz Gdański na pocztówce”.

Celami konkursu są:

 • poznanie najpiękniejszych zakątków miasta, ciekawych obiektów i zabytków, zachęcanie do zwiedzania i poszukiwania nieznanych miejsc rodzinnego miasta,
 • rozwijanie poczucia patriotyzmu lokalnego,
 • rozbudzanie ciekawości i zainteresowań swoim miastem,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych, kreatywności, inwencji twórczej,
 • umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich uzdolnień plastycznych,
 • przybliżenie dzieciom znaczenia pocztówki.

Warunki udziału w konkursie:

 1. Zgłoszenie grupy w terminie od 22 kwietnia 2024 r. do 6 maja 2024 r. drogą mailową (e-mail: przedszkole@zso1.pl) wraz ze zgodą nauczycieli na przetwarzanie ich danych osobowych.
 2. Prace należy dostarczyć do OP przy ulicy Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim do dnia 24 maja 2024 r.
 3. Konkurs przeprowadzony będzie w kategoriach:
  1. grupy 5-latków,
  2. grupy 6-latków.
 4. Forma pracy: grupowa.
 5. Każde przedszkole może dostarczyć jedną pracę z każdej grupy.                   
 6. Technika pracy: płaska, format A3, technika dowolna (z wyłączeniem materiałów sypkich oraz technik komputerowych).

Harmonogram Międzyprzedszkolnego Konkursu "Pruszcz Na Pocztówce"

22.04.2024 r. wysłanie zaproszeń do przedszkoli do udziału w konkursie,
22.04-06.05.2024 r. przyjmowanie zgłoszeń do konkursu w formie elektronicznej,
07-24.05.2024 r. dostarczenie prac do OP przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim,
03.06.2024 r. ogłoszenie wyników konkursu na FB przedszkola,
15.06.2024 r. uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród podczas Festynu Rodzinnego w OP przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim.

Regulamin konkursu można znaleźć tutaj.