VII Międzyszkolny Konkurs Chemiczno-Fizyczny "Stefan Drzewiecki - pionier żeglugi podwodnej i lotnictwa"

 • Home
 • Wydarzenia
 • VII Międzyszkolny Konkurs Chemiczno-Fizyczny "Stefan Drzewiecki - pionier żeglugi podwodnej i lotnictwa"
18 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. I.J. Paderewskiego odbędzie się finał VII Międzyszkolnego Konkursu Chemiczno-Fizycznego pod hasłem "Stefan Drzewiecki – pionier żeglugi podwodnej i lotnictwa".

Cele konkursu:
 • odkrywanie uzdolnień młodzieży,
 • motywowanie do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności,
 • mobilizowanie do twórczej pracy umysłowej,
 • popularyzowanie nauk ścisłych wśród młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań fizycznych i chemicznych,
 • tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół,
 • wykształcenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą do rozwiązywania prostych problemów w zakresie niezbędnym współczesnemu człowiekowi,
 • integracja młodzieży o podobnych zainteresowaniach,
 • przybliżanie młodzieży życia i działalności naukowej osób ważnych dla rozwoju nauk ścisłych,
 • wychowanie do wartości poprzez poznawanie dokonań ważnych Polaków,
 • kształtowanie kompetencji kluczowych oraz świadomości morskiej uczniów z naszego regionu,
 • powiązanie podstaw programowych przedmiotów szkolnych z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia naszego regionu.
Zakres materiału:
a) Fizyka: wiadomości i umiejętności z podstawy programowej dla uczniów szkoły podstawowej z następujących działów: "Hydrostatyka i aerostatyka”, "Prąd elektryczny", "Optyka i fale elektromagnetyczne”, "Kinematyka”,
b) Chemia: wiadomości i umiejętności z podstawy programowej dla uczniów szkoły podstawowej z następujących działów: "Substancje i ich właściwości”, "Wewnętrzna budowa materii.", "Reakcje chemiczne", 'Niemetale i ich związki', "Analiza prostych doświadczeń chemicznych”, "Woda i roztwory wodne”,
c) Życie i działalność naukowa Stefana Drzewieckiego.

Wykaz proponowanej literatury:
 • Podręczniki i zbiory zadań do szkoły podstawowej zatwierdzone przez MEN,
 • leksander Kazubski "Chemia - zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej" MAC Edukacja.
 • Styka-Wlazło Szarota, Kulawik Teresa, Litwin Maria, "Chemia w zadaniach i przykładach”, wyd. Nowa Era,
 • R. Subieta "Fizyka” zbiór zadań wyd. WSiP,
 • Francuz-Ornat G., Kulawik J., Kulawik T., Kuźniak E., Nowotny-Różańska M.: "Fizyka i astronomia dla gimnazjum". Zbiór zadań, Wyd. Nowa Era,
 • Kaczorek H.: "Testy z fizyki dla gimnazjum", Wyd. Zamiast Korepetycji,
 • Braun M. , Francuz-Ornat G., Kulawik T., Kuźniak E., Nowotny-Różańska M.: "Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej", Wyd. Nowa Era.
Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.