Konkurs "Pruszcz Gdański – wizja przyszłości"

Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku – Filia w Pruszczu Gdańskim zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z Pruszcza Gdańskiego do udziału w konkursie „Pruszcz Gdański – wizja przyszłości”.
 

Celem konkursu jest:
- popularyzowanie wiedzy o Pruszczu Gdańskim,
- rozwijanie zainteresowań miastem, jego dziedzictwem kulturowym i rozwojem w przyszłości,
- kształtowanie poczucia własnej tożsamości,
- budzenie lokalnego patriotyzmu,
- współzawodnictwo i wpajanie zasad koleżeńskiej rywalizacji,
- kształtowanie wyobraźni plastycznej,
- promowanie zmian i rozwoju Pruszcza Gdańskiego.

Technika i format prac:
- format A3,
- technika dowolna (z wyłączeniem technik komputerowych).

Propozycje do wyboru dla uczniów w zakresie artystycznej  interpretacji tematu:
- projekt nowej dzielnicy, osiedla Pruszcza Gdańskiego,
- projekt wybranych budynków, ulic, miejsc wypoczynku i rekreacji,
- futurystyczna wizja, pełna fantastycznych, niewykonalnych obecnie pomysłów,
- pomysł na połączenie rozwoju miasta z ekologią, dobrostanem ludzi i zwierząt,
- inne pomysły i interpretacje, ukazujące wizję przyszłości miasta Pruszcz Gdański.

Ostateczny termin nadsyłania prac: 15 maja 2024 r.

Regulamin konkursu znaleźć można tutaj.

Konkurs plastyczny „Pruszcz Gdański – wizja przyszłości” został objęty Patronatem Honorowym Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.