Image

Konsultacje społeczne dot. „Budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sportowej w Pruszczu Gdańskim” - zakończone

Na podstawie uchwały nr XXIII/370/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Pruszcza Gdańskiego przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące „Budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sportowej w Pruszczu Gdańskim”.

Konsultacje prowadzone były za pomocą platformy konsultacji społecznych dostępnej na stronie https://pruszczgdanski.konsultacjejst.pl w terminie od 03.02.2023 roku do 17.02.2023 roku.

W ramach prowadzonych konsultacji ankietę konsultacyjną wypełnił 1 uczestnik, 2 mieszkańców wniosło pisemnie, indywidualnie uwagi:

UWAGA 1
Korzystając z możliwości wzięcia udziału w konsultacjach chciałbym zadać kilka pytań : -czy projekt zawiera wymianę płotu cmentarza -czy istniejące chodniki od stron południowej drogi będą przekładane, bo tak wynika z legendy do mapy -na zamieszczonej mapie w legendzie do niej brak wszystkich oznaczeń kolorów (kolor przy rondzie) -czy istnieje możliwość, aby ścieżka rowerowa przebiegała przy rondzie od strony półdniowej przejścia a nie od strony północnej. - czy nowe lampy będą poza ciągiem pieszo- rowerowym, chodnikiem -czy będą doświetlacze przejść dla pieszych -czy doświetlacze będą poza ciągiem pieszorowerowym, chodnikiem -czy oznakowanie pionowe będzie poza ciągiem pieszo-rowerowym -czy istnieje możliwość dokonania nowych nasadzeń na odcinku od ronda w stronę Gminy na terenie pomiędzy ciągiem pieszorowerowym a płotem cmentarza -czy jest możliwość, aby krawężniki na wysokości przejścia dla pieszych oraz pieszo rowerowego był równo z jezdnią tak, aby nie było „uskoku” -jakie jest przewidziane rozwiązanie „zabezpieczenia” przed „wtargnięciem” pieszego idącego ze schodów od cmentarza i wchodzącego na ciąg pieszo-rowerowy -proponuję zamontowanie „spowalniaczy” dla rowerzystów przed przejściami dla pieszych np. poprzez: https://ibialoleka.pl/artykul/spowalniacze-na-sciezkach/256549 -czy okoliczni mieszkańcy zostali powiadomieni o konsultacjach ul. Sportowa nr 37,39,41,43,45,47,49, ul. Wczasowa 25 Pozdrawiam

UWAGA 2
Z przykrością muszę stwierdzić, że niepokoją mnie zaproponowane zmiany przy ulicy Sportowej. Sądzę że wprowadzenie zmian w takim zakresie utrudni funkcjonowanie głównie mieszkańcom ulicy Sportowej. W ostatnim okresie na tej ulicy można zaobserwować wzmożony ruch. Sądzę, że jest to wynikiem rozbudowy tej części Pruszcza i zakorkowaną ulicą Raciborskiego od ronda Kaszubskiego do Grunwaldzkiej. W godzinach szczytu trudno jest włączyć się do ruchu przy ulicy Wojska Polskiego. Na całej  długości Sportowej również za rondem w stron granicy Gminy Pruszcz stoją samochody. Ze względu na wzmożony ruch trudnością jest wyprowadzenie auta z garażu o stromym podjeździe. Należy tu jeszcze wspomnieć o wzmożonym ruchu w okolicach 1 listopada. Dziękujemy za parking przy cmentarzu, ale w tym okresie nadal musimy się liczyć na parkowanie aut przy Sportowej. Kłopoty z poruszaniem si i parkowaniem potęgują się w okresie zimy. Na granicy chodników i jezdni lądują hałdy zgarniętego z chodników śniegu. Trudno jest sobie wyobrazić, co będzie po zwężeniu chodnika i ulicy Sportowej na ww. odcinku. Należy jeszcze pamiętać o trudnościach, które spotęgują się z przejazdem dużych samochodów np. odbierających odpady. Sprzeciwiam się zmianie organizacji ruchu w wyniku której nie będzie możliwości parkowania wzdłuż mojej posesji (tak wynika z pisma informacyjnego). Nie neguję konieczności budowy ciągu pieszo-rowerowego, ale kategorycznie sprzeciwiam się zwężeniu chodnika i ulicy na długości posesji nr43,45,47,49. Sądzę, że należy poszukać innego rozwiązania. 

UWAGA 3
Z przykrością muszę stwierdzić, że niepokoją mnie zaproponowane zmiany przy ulicy Sportowej. Sądzę, że wprowadzenie zmian w takim zakresie utrudni funkcjonowanie głównie mieszkańcom ulicy Sportowej. W ostatnim okresie na tej ulicy można zaobserwować wzmożony ruch. Sądzę, że jest to wynikiem rozbudowy tej części Pruszcza i zakorkowaną ulicą Raciborskiego od ronda Kaszubskiego do Grunwaldzkiej. W godzinach szczytu trudno jest włączyć się do ruchu przy ulicy Wojska Polskiego. Na całej  długości Sportowej również za rondem w stron granicy Gminy Pruszcz stoją samochody. Ze względu na wzmożony ruch trudnością jest wyprowadzenie auta z garażu o stromym podjeździe. Należy tu jeszcze wspomnieć o wzmożonym ruchu w okolicach 1 listopada. Dziękujemy za parking przy cmentarzu, ale w tym okresie nadal musimy się liczyć na parkowanie aut przy Sportowej. Kłopoty z poruszaniem si i parkowaniem potęgują się w okresie zimy. Na granicy chodników i jezdni lądują hałdy zgarniętego z chodników śniegu. Trudno jest sobie wyobrazić, co będzie po zwężeniu chodnika i ulicy Sportowej na ww. odcinku. Należy jeszcze pamiętać o trudnościach, które spotęgują się z przejazdem dużych samochodów np. odbierających odpady. Nie neguję  konieczności budowy ciągu pieszo-rowerowego, ale kategorycznie sprzeciwiam się zwężeniu chodnika i ulicy na długości posesji nr43,45,47,49. Sądzę, że należy poszukać innego rozwiązania. Proponuję zastanowić się nad wykorzystaniem skarpy znajdującej się  wzdłuż cmentarza na w/w odcinku.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z przeprowadzonych konsultacji.