• Home
  • Lista aktualności
  • Aktywujemy Pakiet Dużej Rodziny i Pakiet Seniora na Pruszczańskiej Karcie Mieszkańca
Image

Aktywujemy Pakiet Dużej Rodziny i Pakiet Seniora na Pruszczańskiej Karcie Mieszkańca

1 lipca 2021 roku oferta Pruszczańskiej Karty Mieszkańca zostanie poszerzona o kolejne dwa pakiety. Tym razem dodatkowe udogodnienia uzyskają pruszczańskie duże rodziny oraz seniorzy.

Oba pakiety zostają wprowadzone w miejsce dotychczas funkcjonujących kart - Pruszczańskiej Karty Dużej Rodziny oraz Pruszczańskiej Karty Seniora. Karty wydane w ramach zamykanych z dniem 31.06.2021 r. programów jeszcze przez jakiś czas będą ważne. Pruszczańska Karta Seniora będzie ważna do 31.12.2021 r., a Pruszczańska Karta Dużej do 30.04.2022 r.

Dla kogo Pakiet Seniora?

Pakiet Seniora dedykowany jest mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego, którzy ukończyli 60 rok życia i posiadają Pruszczańską Kartę Mieszkańca z aktywnym Pakietem Mieszkańca. Aby uzyskać dostęp do Pakietu Seniora nie jest wymagane składanie dodatkowego wniosku, pakiet nadawany jest automatycznie mieszkańcom spełniającym wyżej określone kryteria.

Ulgi w ramach Pakietu Seniora

W ramach Pakietu Seniora można skorzystać z 50% zniżki na bilety wstępu na pruszczańskie kryte pływalnie, do saun, na siłownię, korty do squasha oraz lodowisko. Dodatkowo pakiet uprawnia do bezpłatnego transportu zużytego (kompletnego) dużego sprzętu elektrycznego tj. pralka, kuchenka, zmywarka, lodówka itp., gdzie jeden z wymiarów przekracza co najmniej 60 cm, oraz tzw. odpadów wielkogabarytowych z miejsca zamieszkania do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Szczegółowe informacje o Pakiecie Seniora, zasadach przyznawania i uprawnieniach znajdują się na stronie: https://mieszkamwpruszczu.pl/n-szczegoly-projektu-opis.qbpage?idProjektu=315646

Dla kogo Pakiet Dużej Rodziny?

Pakiet Dużej Rodziny adresowany jest do rodzin zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie miasta Pruszcz Gdański, składających się z rodziców lub rodzica, bądź opiekunów prawnych lub opiekuna prawnego, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje (na potwierdzenie tego faktu uczeń przedstawia legitymację szkolną lub studencką), lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica.

Wniosek o Pakiet Dużej Rodziny może złożyć rodzic lub opiekun prawny posiadający aktywny Pakiet Mieszkańca. Dodatkowo jeśli wniosek jest składany w wersji elektronicznej, rodzic lub opiekun prawny składający wniosek musi być jednocześnie administratorem konta rodzinnego. Wniosek w formie papierowej składa się w Autoryzowanym Punkcie Obsługi mieszczącym się w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański (ul. Grunwaldzka 20).

Ulgi w ramach Pakietu Dużej Rodziny

Pakiet Dużej Rodziny uprawnia do zniżki w wysokości 50% na zakup biletów wstępu na kryte pływalnie, do saun, na siłownię, korty do squasha i lodowisko.

Szczegółowe informacje o Pakiecie Dużej Rodziny, zasadach przyznawania i uprawnieniach znajdują się na stronie: https://mieszkamwpruszczu.pl/n-szczegoly-projektu-opis.qbpage?idProjektu=305967

Mieszkańców, którzy nie posiadają Pruszczańskiej Karty Mieszkańca, a chcieliby skorzystać z Pakietu Dużej Rodziny lub Pakietu Seniora, zapraszamy do złożenia wniosku o Pruszczańską Kartę Mieszkańca i Pakiet Mieszkańca w wersji elektronicznej (poprzez portal www.mieszkamwpruszczu.pl) lub osobiście w Autoryzowanym Punkcie Obsługi mieszczącym się w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20.