PRUSZCZ GDAŃSKI Pogoda

Dołącz do tych którzy odebrali już swoją Kartę

Kartę posiada już:

1 417
osób
w wieku do 20 lat

2 961
dorosłych
w wieku 20-54 lata

1 793
seniorów
w wieku 55+ lat