Zaprzyjaźnij się z książką - quiz dla klas IV

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Pruszczu Gdański zaprasza uczniów klas IV szkół podstawowych z Pruszcza Gdańskiego do wzięcia udziału w akcji quizowej pt. „Zaprzyjaźnij się z książką”.

Celem konkursu jest nie tylko promocja czytelnictwa poprzez zabawę ale także popularyzowanie wiedzy o miejscu zamieszkania, mieście i okolicy. Akcja quizowa polega na wypełnianiu testów, do których rozwiązania wystarczy znajomość lektur z klas I-III szkoły podstawowej, ogólna wiedza literacka oraz informacje o Pruszczu Gdańskim (obiektach miejskich, zabytkach, ważnych osobach, historii, atrakcjach turystycznych).

Konkurs składa się z 4 etapów/quizów. Poszczególne etapy będą odbywać się w formie pisemnej lub przez Internet. Etapy I-III mają charakter wewnątrzszkolny, a finałowy etap IV jest etapem międzyszkolnym.

Tytuły i terminy quizów:
Etap I: Znam lektury szkolne - autorzy i ich teksty; od 25.10.2021
Etap II: Wiedza o bibliotece i książce; od 13.12.2021
Etap III: Co wiesz o Pruszczu Gdańskim?; od 7.03.2022
Etap IV, finałowy: kwiecień-maj 2022

Etapy I-III konkursu odbędą się w szkołach, które zgłosiły się do konkursu. Uczestniczyć w konkursie może każdy chętny uczeń klasy IV.
Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Honorowym Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatora akcji: Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Pruszczu Gdańskim.