• Home
  • Lista aktualności
  • Zasiłki i pomoce dla obywateli Ukrainy | Пільги та допомоги для громадян України
Image

Zasiłki i pomoce dla obywateli Ukrainy | Пільги та допомоги для громадян України

Informujemy osoby mieszkające na terenie miasta Pruszcz Gdański, że od 18.03.2022 r. (piątek):
  1. wniosek o świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
  2. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przysługujące obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP jest legalny,
  3. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego,
można składać wyłącznie w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Niepodległości 9, czynne poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek-piątek 7:30 - 15:30.

Jednocześnie informujemy, iż obywatele Ukrainy wyżej wymienione wnioski mogą złożyć posiadając numer PESEL oraz numer rachunku bankowego.

Uwaga! Po świadczenie wychowawcze 500+ i rodzinny kapitał opiekuńczy kieruj się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed konfliktem zbrojnym znajdziecie w zakładce Solidarni z Ukrainą.
 

Хочемо повідомити людей, які проживають у місті Прущ Гданський, що з 18.03.2022 (п’ятниця):
  • заяву про виплату грошової допомоги за рахунок проживання та харчування громадян України,
  • одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу, належна громадянину України, перебування якого на території Республіки Польща є законним,
  • заява про встановлення права на сімейну допомогу,
можна подати лише за адресою: Муніципальний центр соціальної допомоги в Прущі Гданському, ul. Niepodległości 9, відкритий понеділок 8:00 - 16:00, вівторок-п'ятниця 7:30 - 15:30.

Разом з тим повідомляємо, що громадяни України можуть подавати зазначені заяви з номером PESEL та номером банківського рахунку.

Увага! Щоб отримати 500+ дитячих допомог та капіталу на опіку сім’ї, зверніться до установи соціального страхування.

Більше інформації про перебування громадян України, які втекли від збройного конфлікту, можна знайти у пакеті «Солідарня з Україною».