Image

Dodatek węglowy - wsparcie dla gospodarstw domowych

Weszła w życie ustawa o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Najważniejsze informacje:

 • dodatek przysługuje gospodarstwom, których źródło ogrzewania zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB),
 • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy,
 • dodatek przyznawany jest jednorazowo,
 • nie obowiązuje kryterium dochodowe,
 • termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r.,
 • dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Pełna treść ustawy o dodatku węglowym znajduje się w Dzienniku Ustaw RP.

Bieżącą realizacją spraw związanych z dodatkiem — przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków — w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń Rodzinnych.

Jak złożyć wniosek?

Wzór wniosku do pobrania znajduje się tutaj: Wnioski dostępne są również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański można złożyć w formie:

 1. Papierowej:
  Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Niepodległości 9, w poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30, lub,
 2. Elektronicznie:
  za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Więcej informacji na stronie internetowej MOPS-u: www.mopspruszczgdanski.pl/dodatek-mieszkaniowy-2
 

Dodatkowo informujemy, że w sprawach związanych z dodatkiem węglowym, a także w kwestii innych dodatków wpierających gospodarstwa domowe przy zakupie paliw do źródeł ciepła w budynkach - należy zasięgać informacji pod numerem infolinii Ministerstwa Klimatu i Środowiska: +48 22 36 92 900, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00.