Image

Likwidujmy Kopciuchy z pomocą miasta!

Zachęcamy do wymiany starych pieców węglowych na nowe alternatywne źródło ciepła, które jest przyjazne środowisku. Przy tej inwestycji można skorzystać z szeregu ulg i dotacji, wśród nich:

Dotacja celowa z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
Zachęcamy do skorzystania z dotacji na likwidację ogrzewania opartego na paliwie węglowym i zastąpieniu go innym źródłem ciepła, bardziej przyjaznym dla środowiska. Wysokość udzielonej dotacji uzależnia się od terminu dokonania likwidacji pieca węglowego.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości
Wymieniając piec węglowy można także otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości położonej na terenie miasta Pruszcz Gdański. Wysokość ulgi zależy od daty dokonania wymiany źródła ciepła. Ulgi przysługiwać będą wyłącznie w latach 2021 i 2022.
Zwolnienie z podatku dotyczy wyłącznie nieruchomości, w której dokonano wymiany źródła ciepła i przysługuje przez okres 3 kolejnych lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano wymiany źródła ciepła.

Dotacja z Programu „Czyste Powietrze”
Warto także skorzystać z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w ramach programu „Czyste powietrze”. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej udzielą wsparcia merytorycznego w złożeniu wniosku.
 

Im szybciej zdecydujemy się na wymianę źródła ciepła tym większe otrzymamy korzyści.W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański
ul. Krótka 4, Pruszcz Gdański
+48 58 775 99 12, +48 58 775 99 31
gk@pruszcz-gdanski.pl


Im szybciej zdecydujemy się na wymianę ogrzewania, tym większe korzyści możemy uzyskać!

Grafika przedstawiająca korzyści na lini czasuWażne dokumenty:

 
Zgodnie z Uchwałą nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa dla miast”) „Kopciuchy”, czyli piece węglowe klasy 1 i 2, muszą zniknąć z miast najpóźniej do września 2024 r. Do września 2026 r. trzeba się będzie pożegnać z piecami klasy 3 i 4, a do końca 2035 r.z piecami najwyższej 5 klasy.