• Home
  • Lista aktualności
  • Pomoc finansowa UNHCR dla uchodźców | Фінансова допомога УВКБ ООН біженцям
Image

Pomoc finansowa UNHCR dla uchodźców | Фінансова допомога УВКБ ООН біженцям

W ciągu nieco ponad miesiąca Polska udzieliła schronienia ponad 2,4 mln osób uciekających z Ukrainy, a codziennie jest ich coraz więcej. Decyzja Unii Europejskiej o przyznaniu ochrony tymczasowej osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie oznacza, że uchodźcy mają dostęp do usług socjalnych i rynku pracy bez konieczności przechodzenia przez długie procedury azylowe. Ale proces rejestracji tak wielu uchodźców zajmie trochę czasu.

Z pomocą przychodzi UNHCR, który uruchomił program wsparcia finansowego. Celem programu jest pomoc uchodźcom w zaspokojeniu ich najpilniejszych i najpilniejszych potrzeb do czasu znalezienia pracy lub otrzymania pomocy społecznej.

W Polsce kwalifikujący się uchodźcy, którzy zarejestrują się w programie, otrzymają 710 zł miesięcznie przez co najmniej trzy miesiące, z dodatkowymi 610 zł na każdego członka gospodarstwa domowego, do maksymalnej kwoty 2540 zł na gospodarstwo domowe na miesiąc.

Kto może zgłosić się do programu?
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy pieniężnej osobom, które uciekły z Ukrainy i przybyły do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później.

Co zrobić, aby zgłosić się do programu?
Należy wypełnić krótki formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy/#Cash_Assistance_Pl(zakładka na dole strony Jak Otrzymać Pomoc Finansową UNHCR). Należy wysłać tylko 1 formularz na rodzinę. “rodzina” oznacza: osobę dorosłą, małżonka lub partnera, i dzieci poniżej 18 roku życia.

Co dalej?
Gdy pojawi się wolny termin, na Twój telefon komórkowy wysłany zostanie SMS z zaproszeniem na wizytę do jednego z Centrów w Polsce. Czekaj cierpliwie, wiadomość otrzymasz tylko wtedy, gdy pojawi się dostępne spotkanie. Ze względu na dużą liczbę chętnych, wiadomość SMS może zostać wysłana do Ciebie po kilku dniach.

Źródło informacji: https://www.unhcr.org/pl/13759-pomoc-finansowa-unhcr.html
 

Лише за місяць Польща дала притулок понад 2,4 мільйона людей, які втікають з України, і з кожним днем ​​їх стає все більше. Рішення Європейського Союзу надати тимчасовий захист людям, які тікають від війни в Україні, означає, що біженці мають доступ до соціальних послуг і ринку праці без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку. Але процес реєстрації такої кількості біженців займе деякий час.

УВКБ ООН приходить на допомогу, запускаючи програму фінансової підтримки. Мета програми – допомогти біженцям задовольнити їхні найнагальніші та найневідкладніші потреби, поки вони не знайдуть роботу чи отримають соціальну допомогу.

У Польщі біженці, які мають право на участь у програмі, отримають 710 злотих на місяць протягом щонайменше трьох місяців, з додатковими 610 злотих на члена домогосподарства, максимум до 2540 злотих на домогосподарство на місяць.

Хто може подати заявку на участь у програмі?
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надає фінансову допомогу людям, які втекли з України та прибули до Польщі 24 лютого 2022 року або після цієї дати.

Що робити, щоб подати заявку на програму?
Будь ласка, заповніть коротку реєстраційну форму, доступну за посиланням: https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy/#Cash_Assistance_Pl (вкладка внизу сторінки Як отримати фінансову допомогу УВКБ ООН Допомога). Для кожної сім’ї потрібна лише 1 форма. «Сім’я» включає: дорослого, подружжя або партнера та дітей до 18 років.

Що далі?
Коли буде вільна дата, на ваш мобільний телефон прийде SMS із запрошенням відвідати один із центрів у Польщі. Будь ласка, зачекайте терпляче, ви отримаєте повідомлення лише тоді, коли буде вільна зустріч. У зв’язку з великою кількістю покупців через кілька днів вам може прийти СМС.

Джерело інформації: https://www.unhcr.org/pl/13759-pomoc-finansowa-unhcr.html