• Home
 • Lista aktualności
 • Nadanie numeru PESEL i e-usługi dla obywateli Ukrainy! | Надання номера PESEL та електронних послуг громадянам України!
Image

Nadanie numeru PESEL i e-usługi dla obywateli Ukrainy! | Надання номера PESEL та електронних послуг громадянам України!

Już jutro (16.03.2022 r.) ruszy procedura wydawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w związku z konfliktem zbrojnym. Sprawdź gdzie się zgłosić, aby otrzymać numer PESEL, jeśli mieszkasz w mieście Pruszcz Gdański i po co będzie Ci potrzebny ten numer.

Wnioski składać można w:
Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Pruszcz Gdański
ul. Krótka 6, Pruszcz Gdański
poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30

Specjalnie z powodu uruchomienia tej procedury wydłużyliśmy prace tego referatu, niemniej jednak w pierwszych dniach rejestracji możliwe jest znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy, dlatego też, jeśli to tylko możliwe, prosimy o odłożenie wizyty na kolejne dni. Jednocześnie informujemy, że w pierwszej kolejności obsługiwać będziemy osoby, które mają tymczasową kartę mieszkańca.

Obywatel Ukrainy uzyska numer PESEL, jeśli:
 • jest obywatelem/obywatelką Ukrainy, lub
 • jest obywatelem/obywatelką Ukrainy i ma Kartę Polaka, lub
 • jest członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • jest małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego
 • oraz przybył/ła do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym kraju.
Co jest potrzebne?
 • wypełniony literami alfabetu łacińskiego wniosek o nadanie numeru PESEL - wnioski znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej lub pobrać w pukncie konsultacyjnym (ul. Krótka 6, 83-000 Pruszcz Gdański)
 • jedno zdjęcie biometryczne o wymiarach 35 x 45mm. (podobnie jak do paszportu),
 • dokument, na podstawie, którego wnioskujący przekroczył granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci). W razie konieczności prosimy o udanie się 
Uwaga! Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12. 

PESEL będzie nadawany zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Przy czym osobiście przy składaniu wniosku musi stawić się każda osoba, która ukończyła 12 lat. Konieczne będzie również przybycie z młodszym dzieckiem, jednak tylko wtedy, gdy jego opiekun nie posiada dokumentu tożsamości dziecka.

Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Procedura nadania numeru PESEL jest bezpłatna. 

Jeśl obywatel Ukrainy, przybył/ła do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym kraju otrzymał PESEL przed 16 marca 2022 r. musi ponownie zgłosić się do Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Pruszcz Gdański dostarczyć fotografie oraz  zostawić odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wraz z nadaniem numeru PESEL można będzie także utworzyć i aktywować profil zaufany, który pozwoli na korzystanie z aplikacji mObywatel i dokumentu Diia.pl (Дія пл).

Dokument Diia.pl (Дія пл) pozwoli potwierdzić tożsamość tak samo skutecznie, jak dowód osobisty lub paszport. W elektronicznym dokumencie znalazły się najważniejsze dane - m.in. imię i nazwisko, zdjęcie oraz numer PESEL. Będzie on przydatny m.in. przy korzystaniu z usług medycznych czy przy okazaniu swoich danych podczas zawierania umowy o pracę. Sam numer PESEL natomiast jest niezbędny do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej czy 500+.

Skąd pobrać aplikację mObywatel? mObywatel dostępny jest w sklepach App Store i Google Play. Aplikacja działa na smartfonach z systemem Android 6.0 (wzwyż) i iOS 13.0 (wzwyż). Co ważne, aplikacja mObywatel i dokument Diia.pl (Дія пл) są dobrowolne i w pełni bezpłatne.

Więcej na ten temat diia.pl przeczytasz tu: https://www.gov.pl/web/mobywatel/ua
 

Завтра (16 березня 2022 року) розпочинається процедура видачі номерів PESEL громадянам України, які покинули країну через збройний конфлікт. Дізнайтеся, куди звернутися, щоб отримати номер PESEL, якщо ви живете в місті Прущ Гданський і навіщо вам цей номер.

Заявки можна подавати за адресою:
Відділ у справах громадян Ратуші Пруща Гданського
вул. Коротка 6, Прущ Гданський
Понеділок 9:00 - 17:00
Вівторок-п'ятниця 7:30 - 15:30

Тим паче, що через запуск цієї процедури ми продовжили роботу цього паперу, але в перші дні реєстрації є можливість значно продовжити час очікування вирішення питання, тому, по можливості, перенесіть візит на наступний днів. Водночас повідомляємо, що в першу чергу обслуговуватимемо людей, які мають карту тимчасового проживання.

Громадянин України отримає номер PESEL, якщо:
 • є громадянином України, або
 • є громадянином України та має Карту поляка, або
 • є членом найближчої родини громадянина України, який має Карту поляка, або
 • є дружиною громадянина України, але не має громадянства України
 • і прибув до Польщі з 24 лютого 2022 року безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями в цій країні.
Що потрібно
 • заявка на номер PESEL, заповнена літерами латинського алфавіту - заявки можна знайти у Бюлетені публічної інформації або завантажити в розділі консультацій (ul. Szybka 6, 83-000 Pruszcz Gdański)
 • одну біометричну фотографію розміром 35 х 45 мм. (схожий на паспорт),
 • документ, на підставі якого заявник перетинав кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт України, карта поляка, свідоцтво про народження у випадку дітей). Якщо потрібно, йдіть, будь ласка
Увага! Під час подачі заяви у запитуваної особи також знімуть відбитки пальців. Це не стосується дітей віком до 12 років.

PESEL буде видаватися як дорослим, так і дітям. Кожна особа, якій виповнилося 12 років, має з’явитися особисто при подачі заяви. Також необхідно буде привести дитину молодшого віку, але тільки за умови відсутності у опікуна документа, що посвідчує особу дитини.

При подачі заявки варто вказати адресу електронної пошти та номер телефону та погодитися на створення довіреного профілю. Профіль полегшує виконання різних формальностей онлайн (наприклад, подання заявки на отримання грошової допомоги).

Процедура присвоєння номера PESEL є безкоштовною.

Якщо громадянин України, який прибув до Польщі з 24 лютого 2022 року безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями в цій країні, отримав PESEL до 16 березня 2022 року, він повинен знову повідомити до Департаменту громадянських справ Ратуша Пруща Гданського, фотографії та відбитки пальців. Відповідно до Закону, їм необхідно скористатися рішеннями допомоги, передбаченими Законом про допомогу громадянам України.

Окрім присвоєння номера PESEL, можна буде створити та активувати довірений профіль, який дозволить використовувати програму mObywatel та документ Diia.pl (Дія пл).

Документ Diia.pl (Дія пл) дозволить вам підтвердити свою особу так само ефективно, як і посвідчення особи чи паспорт. Електронний документ містить найважливіші дані – в т.ч. ім'я та прізвище, фото та номер PESEL. Це буде корисно, серед іншого при користуванні медичними послугами або при поданні своїх даних при укладенні трудового договору. Сам номер PESEL необхідний для використання соціальної допомоги або 500+ пільг.

Де я можу завантажити програму mObywatel? mObywat доступний в App Store і Google Play. Додаток працює на смартфонах з Android 6.0 (і вище) та iOS 13.0 (і вище). Важливо, що програма mObywatel та документ Diia.pl (Дія пл) є добровільними та повністю безкоштовними.

Детальніше про diia.pl можна прочитати тут: https://www.gov.pl/web/mobywatel/ua