• Home
  • Lista aktualności
  • Integracja osób przybyłych z Ukrainy w Pruszczu Gdańskim | Інтеграція людей, які прибули з України в Прущ Гданський
Image

Integracja osób przybyłych z Ukrainy w Pruszczu Gdańskim | Інтеграція людей, які прибули з України в Прущ Гданський

W Pruszczu Gdańskim od początku konfliktu zbrojnego pojawiło się ponad 400 obywateli Ukrainy, którzy uciekli ze swojego kraju po 24 lutym 2022 r. Większość to kobiety z dziećmi i tych osób wciąż przybywa. Potrzebują wsparcia i informacji jak odnaleźć się w naszej rzeczywistości. Wiele materiałów, które trafiają w ręce tych osób, mówi o tym, jakie panują zasady w naszym kraju, ale niezwykle ważne są także spotkania i pomoc udzielana bezpośrednio, w lokalnym środowisku.

Powstaje wiele inicjatyw, które mają pomóc odnaleźć się naszym gościom w Pruszczu Gdańskim. Jedno z takich wydarzeń odbyło się dziś (12 marca 2022 r.) w Szkole Podstawowej nr 4. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali wszyscy nowi uczniowie, obywatele Ukrainy, którzy dołączyli w ciągu ostatnich kilku dni do klas tej szkoły. Wraz z uczniami przyszli rodzice oraz opiekunowie tych rodzin, którzy udzieli im schronienia.

W ramach spotkania uczestnicy otrzymali bazowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania szkoły oraz inicjatyw, jakie powstają, aby wesprzeć nowych uczniów w ich integracji. Zebrani mieli także okazję zapoznać się z informacjami dotyczącymi zasad i możliwości, jakie oferuje lokalny samorząd. Na zakończenie spotkania wszyscy chętni zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły, obejrzeli sale szkolne i pomieszczenia, w których spędzają czas uczniowie tej szkoły.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że wydarzenie to nie odbyłoby się bez zaangażowanej kadry pedagogicznej oraz uczniów – wolontariuszy, którzy chętnie zgłaszają swoje wsparcie. Słuchając jak wiele dobrych pomysłów oraz energii wkładają te osoby w organizację życia szkolnej społeczności, pozwala mieć nadzieję, że takich inicjatyw będzie więcej.
 

З початку збройного конфлікту в Прущі Ґданському опинилися понад 400 громадян України, які втекли з країни після 24 лютого 2022 року, більшість із них – жінки з дітьми, і таких людей ще більше. Їм потрібна підтримка та інформація, як знайти себе в нашій реальності. Багато матеріалів, які отримують ці люди, розповідають про правила в нашій країні, але надзвичайно важливі зустрічі та допомога безпосередньо в місцевому середовищі.

Є багато ініціатив, щоб допомогти нашим гостям опинитися в Прущі Гданському. Один із таких заходів відбувся сьогодні (12.03.2022 р.) у ДНЗ № 4. До участі у зустрічі були запрошені всі новоспечені учні, громадяни України, які за останні кілька днів долучилися до класів цієї школи. Разом із учнями прийшли батьки та опікуни тих сімей, які їх прихистили.

У рамках зустрічі учасники отримали основну інформацію про принципи функціонування школи та ініціативи, що виникають для підтримки нових учнів у їх інтеграції. Учасники також мали можливість ознайомитися з правилами та можливостями, які пропонує місцева влада. На завершення зустрічі всіх бажаючих запросили відвідати школу, вони побачили класи та кімнати, де проводять час учні цієї школи.

Тут варто зазначити, що цей захід не відбувся б без відданого викладацького складу та студентів – волонтерів, які готові підтримати. Послухавши, скільки хороших ідей та енергії вкладають ці люди в організацію шкільної громади, дозволяє сподіватися, що таких ініціатив буде більше.

Перекладач Google