• Home
  • Lista aktualności
  • Solidarni z Ukrainą - podświetlamy urząd | Солідарні з Україною - виділяємо офіс
Image

Solidarni z Ukrainą - podświetlamy urząd | Солідарні з Україною - виділяємо офіс

Trwa wojna na Ukrainie. Jesteśmy solidarni z narodem ukraińskim, będąc gotowymi, w miarę możliwości nieść wszelką konieczną pomoc.

Jako symbol naszej solidarności dziś wieczorem budynek Urzędu Miasta zostanie podświetlony w kolorze flagi Ukrainy.


В Україні йде війна. Ми солідарні з українським народом, готовий надати всю необхідну допомогу, наскільки це можливо. 

Як символ нашої солідарності, сьогодні ввечері будівля Ратуші буде підсвічена кольором українського прапора.


Перекладач Google