Image

Zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim informujemy, że planowana zmiana ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakłada likwidację art. 13 ww. ustawy, na podstawie którego możliwa jest wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za dobę dla osób, które zapewniły uchodźcom zakwaterowanie w swoich domach.

Ww. świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy będzie mogło zostać przyznane tylko za okres do dnia 30 czerwca 2024 r. Wniosek o świadczenie jw. będzie można złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.

Osoby, które zapewniają na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy powinny pamiętać, że nie będzie możliwości wypłaty świadczenia za okres po 30 czerwca 2024 r. i nie przewidziano od tej sytuacji wyjątków.

Proces legislacyjny ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw można na bieżąco śledzić pod linkiem: https://www.sejm.gov.pl