Image

Treść Uchwały Krajobrazowej dla Pruszcza Gdańskiego - konsultacje społeczne

Trwają prace nad treścią Uchwały Krajobrazowej dla Pruszcza Gdańskiego. Niezwykle ważnym elementem opracowywania tego dokumentu jest zasięgnięcie opinii naszych mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu miasta Pruszcz Gdański.

Dlatego w dniach 31.05-10.06.2024 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały.

Jaki jest cel Uchwały Krajobrazowej?

Celem uchwały jest uporządkowanie miejskiego krajobrazu i lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam, ogrodzeń i małej architektury.

Proces opracowania założeń i przygotowania postanowień tej uchwały dla naszego miasta rozpoczęła Uchwała nr XXXI/358/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 września 2021 r. dotycząca przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Konsultacje społeczne

Konsultacje dają mieszkańcom oraz przedsiębiorcom możliwość zapoznania się z projektem uchwały i wyrażenia swojego zdania na temat jej postanowień.

Badanie opinii publicznej zostanie zrealizowane w formie:

  • formularza elektronicznego poprzez portal www.pruszczgdanski.konsultacjejst.pl,
  • formularza papierowego dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20,
  • spotkania otwartego, które odbędzie się 5 czerwca 2024 r. w godz. 17:00-20:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20.
Spotkanie będzie okazją do przeanalizowania postanowień uchwały wraz ze specjalistą z firmy Projekt: Miasto, Bartoszem Poniatowskim, oraz do zadawania nurtujących pytań. W spotkaniu może wziąć udział każdy zainteresowany mieszkaniec oraz przedsiębiorca z terenu miasta Pruszcz Gdański, nie obowiązują zapisy.

Formularz konsultacji społecznych zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej będzie dostępny od 31.05.2024 r. (piątek). Bezpośredni link do formularza elektronicznego udostępnimy także w serwisie miejskim www.pruszcz-gdanski.pl oraz w miejskich mediach społecznościowych.

Aktualne informacje na temat procesu opracowania założeń i przygotowania Uchwały Krajobrazowej dla naszego miasta można śledzić na stronie: www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl.