Image

Terminal do opłat urzędowych przy ul. Wojska Polskiego 44

W siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 44, na parterze budynku, do dyspozycji interesantów został udostępniony terminal opłat urzędowych. Terminal wyposażony jest w intuicyjny interfejs, po którym poruszamy się przy wykorzystaniu ekranu dotykowego. Z urządzenia można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

W terminalu można w prosty sposób uiścić opłatę urzędową za:
 • potwierdzenie zgodności z okazanym dokumentem,
 • sporządzenie aktu małżeństwa,
 • sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia,
 • wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska,
 • wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
 • ślub poza USC,
 • wydanie odpisu po zmianach w akcie stanu cywilnego,
 • wydanie zaświadczenia z akt stanu cywilnego,
 • wydanie zezwolenia,
 • wydanie formularza wielojęzycznego, standardowego,
 • wzmiankę dodatkową do akt stanu cywilnego,
 • złożenie pełnomocnictwa.
W terminalu można także dokonać opłaty za inne czynności urzędowe niż te związane ze sprawami Urzędu Stanu Cywilnego. W tym m.in. zapłacimy za:
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzająca stan zaległości,
 • wydanie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia.

Jak to działa?
Urządzenie obsługuje się za pomocą ekranu dotykowego w intuicyjny sposób.
 1. Na ekranie startowym należy wybrać "opłaty".
 2. Z listy opłat wybierz tę, którą chcesz uiścić.
 3. Uzupełnij dane interesanta, wpisując: imię, nazwisko, kod pocztowy, miejscowość oraz ilość kopii.
 4. Wybierz "dalej".
 5. Wybierz przycisk "płatność kartą".
 6. Przejdź do płatności na terminalu po prawej stronie urządzenia.
 7. Pobierz dowód uiszczenia opłaty.

Płatności można dokonywać wyłącznie za pomocą karty płatniczej lub przy użyciu BLIK'a.

Urząd Stanu Cywilnego czynny jest w godzinach:
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 7:30-15:30