• Home
 • Pruszczańska Karta Seniora

Pruszczańska Karta Seniora

Z dniem 1 lipca 2021 r. program Pruszczańska Seniora ulega zamknięciu, a w jego miejsce wchodzi w życie Pakiet Seniora na Pruszczańskiej Karcie Mieszkańca. Pruszczańska Karta Seniora zachowa ważność jeszcze do 31.12.2021 r. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.mieszkamwpruszczu.pl/pakiety.


Mieszkańcy Miasta Pruszcz Gdański, którzy ukończyli 60 rok życia, mogą ubiegać się o wydanie Pruszczańskiej Karty Seniora 60+, uprawniającej do ulg, preferencji i zwolnień, w ramach Programu Wsparcia Pruszczańskich Seniorów 60+, przyjętego uchwałą Nr LII/483/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 3 października 2018 r.

Wymagane dokumenty. Aby otrzymać kartę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, w Referacie Spraw Społecznych, parter, pokój nr 7, wypełniony formularz wniosku o wydanie Pruszczańskiej Karty Seniora 60+ oraz okazać dowód osobisty, w celu poświadczenia tożsamości oraz wieku osoby ubiegającej się o wydanie karty.

Druk formularza można otrzymać:

 • w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, w Referacie Spraw Społecznych
 • na stronie internetowej www.pruszcz-gdanski.pl w zakładce Mieszkaniec / Karta Seniora

Odbiór karty może nastąpić osobiście bądź przez osobę trzecią, na podstawie pisemnego upoważnienia wnioskodawcy, po okazaniu dowodu osobistego, w Referacie Spraw Społecznych, pokój nr 7.

 • w poniedziałki i środy od 7:30 do 17:00
 • we wtorki, czwartki i piątki od 7:30 do 15:30
Partnerzy programu

Partnerem programu może zostać każda firma, która w ramach świadczonych przez siebie usług zaproponuje ulgi, preferencje lub świadczenia na rzecz posiadaczy Pruszczańskiej Karty Seniora 60+.

Co powinien zrobić przedsiębiorca, który chce przystąpić do programu?

 • przesłać lub dostarczyć do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański wypełniony formularz deklaracji, w której określi jakie zniżki lub ulgi chce zaoferować seniorom,
 • podpisać z Gminą Miejską Pruszcz Gdański porozumienie o współpracy.
Co przedsiębiorca otrzymuje w zamian?
 • wpis na listę firm honorujących Pruszczańską Kartę Seniora 60+,
 • naklejkę programu Pruszczańska Karta Seniora,
 • publikację danych adresowych i znaków firmowych wraz z wykazem oferowanych ulg i zniżek na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański,
 • umieszczanie znaków firmowych firmy w akcjach promocyjnych Programu Wsparcia Pruszczańskich Seniorów.
Kontakt
Referat Spraw Społecznych
tel. 58 775 99 56
e-mail: krupinska@pruszcz-gdanski.pl
Karta Seniora załączniki Nazwa: Data dodania: Rozmiar: