• Home
  • Pruszczańska Karta Dużej Rodziny

Pruszczańska Karta Dużej Rodziny

Z dniem 1 lipca 2021 r program Pruszczańska Karta Dużej Rodziny ulega zamknięciu, a w jego miejsce wchodzi w życie Pakiet Dużej Rodziny na Pruszczańskiej Karcie Mieszkańca. Pruszczańska Karta Dużej Rodziny zachowa ważność jeszcze do 30.04.2022 r. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.mieszkamwpruszczu.pl/pakiety.


Rada Miasta Pruszcz Gdański uchwałą nr XLII/405/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. wprowadziła Program Wsparcia Pruszczańskich Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Program ma na celu promocję modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku. Wprowadza katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych w dostępie do dóbr kultury, edukacji, sportu i rekreacji zarządzanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański a także przez prywatnych przedsiębiorców, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w programie.

W programie uczestniczyć mogą rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Miasta Pruszcz Gdański, składające się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki bądź studiów, lub bez ograniczenia wiekowego w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Pruszczańskiej Karty Dużej Rodziny „Trzy Plus” jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 20. Dane zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu przyznania Pruszczańskiej Karty Dużej Rodziny „Trzy Plus”.

Obowiązek podania danych wynika z § 3 i § 4 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 381/2016 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania Pruszczańskiej Karty Dużej Rodziny „Trzy Plus”, wzoru karty oraz Katalogu ulg, preferencji i zwolnień w ramach Pruszczańskiej Karty Dużej Rodziny „Trzy Plus”. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.
 

Nazwa: Data dodania: Rozmiar: