Konkurs plastyczny na pisankę wielkanocną

W imieniu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Pisanka wielkanocna”. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III.

W imieniu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Pisanka wielkanocna”.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy oraz poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia i wyrażenie zgody na przekazanie pracy na rzecz organizatora. Oceniana będzie estetyka pracy, kreatywność, pomysłowość w wykorzystaniu materiałów do stworzenia pracy.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału. Technika zdobienia jaja jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania barwienia, wyklejania itp.). Praca powinna być wykonana samodzielnie. Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną z następującymi danymi: imię i nazwisko, wiek/klasa, telefon. Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej w plikach do pobrania.


Termin i miejsce składania prac: prace należy złożyć do poniedziałku 15 marca 2021 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim mieszczącej się przy ul. Wojska Polskiego 34.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w piątek 26 marca 2021 roku.

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu plastycznego „Pisanka Wielkanocna”
Formularz zgłoszeniowy konkursu plastycznego „Pisanka Wielkanocna”


Więcej na www.biblioteka-pruszcz.pl