Miejski Punkt Konsultacyjny

W naszym mieście działa Miejski Punkt Konsultacyjny, który mieści się przy ul. Krótkiej 6, 83-000 Pruszcz Gdański, punkt czynny jest od poniedziałku do soboty 11:00-14:00.

Do punktu zapraszamy:
Osoby, które przekroczyły granicę polską w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie po 24 lutym 2022 r. Jeśli przyjęliście uchodźców zaprowadźcie prosimy ich do tego punktu.

W punkcie uzyskacie:
 • pomoc prawną, najważniejsze informacje dotyczące aktualnych regulacji prawnych związanych z uchodźcami,
 • osobom, które zamieszkują na terenie miasta Pruszcz Gdański wydana zostanie tymczasowa karta mieszkańca, która uprawniać będzie do dalszej pomocy, w tym pomocy rzeczowej oraz posiłków,
 • informacje na temat opieki zdrowotnej oraz zasad podjęcia pracy,
 • spraw związanych z możliwościami podjęcia nauki przez dzieci w wieku szkolnym.

Do punktu zabierzcie koniecznie:
 • paszport wewnętrzny lub paszport zagraniczny lub inny dokument tożsamości,
 • zaświadczenie o przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r.,
 • akty urodzenia dzieci, które podróżują z wami,
 • dokumentację medyczną,
 • dokładny adres aktualnego pobytu.

Ważne – rejestrując się w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym nie otrzymacie statusu uchodźcy, nikt nie zabierze wam dokumentów. Punkt działa po to, żeby samorząd lokalny wiedział, że znajdujecie się na terenie miasta i mógł w razie konieczności udzielić niezbędnej pomocy. Bez informacji o waszym istnieniu nie będziemy mogli pomóc. Po wizycie w punkcie otrzymacie tymczasową Kartę Mieszkańca.
 

Міський консультаційний пункт

У нашому місті є Муніципальний консультаційний пункт за адресою вул. Short 6, 83-000 Pruszcz Gdański, пункт працює з понеділка по суботу 11:00-14:00.

Запрошуємо до справи:
Люди, які перетнули польський кордон через збройний конфлікт в Україні після 24 лютого 2022 року. Якщо ви прийняли біженців, будь ласка, доставте їх до цього пункту.

У пункті ви отримаєте:
 • юридична допомога, найважливіша інформація про чинне правове регулювання, що стосується біженців,
 • особам, які проживають у місті Прущ Гданський, буде видана карта тимчасового мешканця, яка дасть їм право на подальшу допомогу, включаючи матеріальну допомогу та харчування,
 • інформацію про охорону здоров'я та правила прийому на роботу,
 • питання, пов'язані з можливостями навчання дітей шкільного віку.

До речі, обов’язково візьміть:
 • внутрішній паспорт або закордонний паспорт або інший документ, що посвідчує особу,
 • довідка про перетин кордону від 24 лютого 2022 р.
 • свідоцтва про народження дітей, які подорожують з вами,
 • медичні записи,
 • точна адреса поточного перебування.

Важливо – зареєструвавшись у муніципальному консультаційному пункті, ви не отримаєте статусу біженця, ніхто не забере у вас документи. Пункт працює для того, щоб місцева влада знала, що ви перебуваєте в місті, і могла надати необхідну допомогу в разі потреби. Без інформації про ваше існування ми не зможемо вам допомогти. Після відвідування пункту ви отримаєте картку тимчасового резидента.
 
Шаблон карти тимчасового мешканця | Wzór tymczasowej karty mieszkańca
 
Шаблон карти тимчасового мешканця | Wzór tymczasowej karty mieszkańca
 
Karta - wyjaśnienie

Ta karta wraz z dokumentem tożsamości uprawnia do dalszej pomocy i jest sygnałem dla jednostek samorządowych, że osoba ją posiadająca znajduje się w miejskiej bazie informacyjnej obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed konfliktem zbrojnym. Schowaj kartę i okaż ją wraz z dokumentem tożsamości na prośbę osoby obsługującej
w punkcie pomocy.
 

Ця картка разом із документом, що посвідчує особу, дає право на подальшу допомогу та є сигналом для органів місцевого самоврядування про те, що особа, яка її має, перебуває в комунальній інформаційній базі громадян України, які втекли від збройного конфлікту. Сховати картку та пред'явити його разом з документом, що посвідчує особу, на вимогу супроводжувача служби підтримки.