Dokumentacja projektowa ul. Strzeleckiego

Zakres prac:

Aktualny etap realizacji:
W trakcie projektowania.

Planowany koszt inwestycji w 2015 r.:
175 000 zł